Gururumuz Türk Bilim Kadınları

İsimlerini nerdeyse hiç duymadığımız ama adını bilim tarihine kazıyacak işler yapan 8 Türk Bilim Kadını.